2023-05-17

Koppla dokument

Nu har ytterligare en funktion lagts in i Zamba. Koppla dokument med relevant information till ett eller flera kontrollobjekt. Använd funktionen så får du tillgång till dokumentet både på admin-sidan såväl som på kontroll-sidan.
Läs mer!

 

2022-07-11

Veckovisa kontrollmail

Vid något tillfälle har användare önskat kortare larmintervall för vissa kontrollobjekt. Larmfunktionen i Zamba är konstruerad för ett minsta larmintervall på 1 månad eftersom tanken varit att kortare larmintervall är snarare att betrakta som dagliga/veckovisa rutiner.
Men... det finns ändå ett sätt att kringgå den begränsningen genom att ställa in kontrollintervallet på 0 (noll). Då kommer Zamba att skicka ut ett larmmail varje vecka som kan hanteras som de övriga mailen.

 

2020-02-02

Kontrollöversikt

Nu finns en förbättrad funktion som underlättar för ansvariga i organisationer med flera verksamheter att snabbt få en överblick över nuläget.
Läs mer!

 

2019-08-15

Allt som har liv utvecklas!

Bortsett från att Zamba inte har "liv" så stämmer det uttrycket bra in på programmet då det sker en konstant utveckling utifrån användarnas behov och förslag.

För att kunna ge en rättvis presentation av programmet har vi därför gjort en nyinspel-ning som visar den allra senaste versionen. Vill du dessutom "känna & klämma" på pro-grammet, klicka på länken nedan och följ instruktionerna.

Håll till godo!

Läs mer!

 

2019-02-20

Zamba uppdatering

Som tidigare nämnts för vi en löpande dialog med våra kunder för att lyssna in deras behov och idéer vilket leder till en kontinuerlig utveckling av Zamba. Så även denna sommar då speciellt en kommunal säkerhetschef bidragit till nya funktioner som underlättar arbetet i programmet. Vi kommer därför inom kort att uppdatera både manual och instruktionsfilmer gällande Zamba.

 

2018-01-12

Tragisk brandstatistik

I preliminär statistik för 2017 kan man läsa att 113 personer omkommit vid brand under året. Det är den högsta siffran sedan 2010 och den borde mana till eftertanke vad gäller det förebyggande arbetet från såväl kommuner som räddningstjänst, skriver Per Widlundh, brandingenjör och utredningsexpert.

Läs mer!

 

2017-10-30

Arbetsmiljöarbetet får kraftig kritik

Över hälften av alla arbets-platser brister i det förebyg-gande arbetsmiljöarbetet.
Det skriver Arbetsmiljöverket
på sin hemsida 27 oktober.

Arbetsmiljöverket har undersökt hur arbetsgivarna systematiskt arbetar med att bedöma och åtgärda risker i sin verksamhet.

Av de närmare 1 700 arbets-platser som inspekterades i hela landet under två veckor fick ca 900 anmärkningar.

Läs mer!

 

2017-10-19

Egna kontrollobjekt

Vissa verksamheter har specifika kontrollobjekt som inte finns i listorna. Inga problem. Nu kan du lägga till sådana i den nya funktionen "Egna objekt" under rubrik Kontrollobjekt i Administrationsvyn.

 

2017-10-10

Ny riskhanteringsfunktion

Utifrån kunders önskemål har vi utvecklat en ny riskhanterings- modul i arbetsmiljödelen. En instruktionsfilm för admin-sidan finns att titta på under fliken Instruktioner/Instruktionsfilmer (Zamba, arbetsmiljö).
Läs mer!